علیرضا عندلیب هستم

معلم بازاریابی، برندینگ، مذاکره تجاری و فروش

اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت غرس کنید،

اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.

_

سوابق کاری

_

مشخصات تحصیلی

دوره کارشناسی

در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد

دوره کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتری

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

موسسات آموزشی همکار