درباره من

سوابق کاری

سوابق تدریس

شروع فعالیت از سال 1394 تاکنون

سوابق اجرایی

شروع فعالیت از سال 1380 تاکنون

سوابق مشاوره

شروع فعالیت از سال 1394 تا 1398

امروز بیشتر از قبل تلاش می­کنم بر آموزش و توانمندسازی سرمایه­های انسانی سازمان­ها تمرکز داشته باشم.

سوابق تدریس

دروس بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی مبانی سازمان و مدیریت، روانشناسی صنعتی سازمانی، مدیریت استراتژیک، زبان تخصصی مدیریت

اصول بازاریابی مدرن دوره­های LBM و CEO

اصول برندسازی دوره LBM

مذاکره تجاری دوره CEO

استراتژی­های بازاریابی دوره DBA

اصول مذاکره تجاری دوره DBA

اصول فروش حرفه ای

مذاکره حرفه­ ای

اصول بازاریابی، فروش و مذاکره

شیوه ­های ارائه(تمرین معمار شدن)

مدیریت تعارضات سازمانی

شیوه­ های اثربخش رهبری سازمان­ ها

اصول فروشندگی حرفه­ ای

دوره ­های داخل سازمانی، اصول بازاریابی و فروش

سوابق اجرایی

در واحد سازمانی بازاریابی و فروش و پست سازمانی بازاریابی و فروش

در واحد سازمانی برندینگ و تبلیغات و پست سازمانی مدیر برندینگ و تبلیغات

در واحد سازمانی مشاوره تبلیغات و پست سازمانی مشاور و مدیر داخلی

در واحد سازمانی بازاریابی و پست سازمانی رئیس توسعه و فروش خدمات

در واحد سازمانی بازاریابی و فروش و پست سازمانی کارشناس فروش

در واحد سازمانی بازاریابی و فروش و پست سازمانی کارشناس فروش

در واحد سازمانی بازاریابی و فروش و پست سازمانی بازاریاب

پژوهش های انجام شده:

01.

موضوع مقاله: The Effect of Three-Dimensional Advertising Technology on Internet Shopping Trust and Intention

مجله یا محل ارائه: Indian Journal of Science and Technology

02.

موضوع مقاله:The Effect of Marketing Mix on Iranian EFL Learners Enrollment Motivation

مجله یا محل ارائه: International Conference on Management and Humanities, Dubai

03.

موضوع مقاله: بررسی تاثیر تبلیغات سه بعدی بر اعتماد و قصد خرید اینترنتی

مجله یا محل ارائه: اولین کنفرانس بین­المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار”، صومعه ­سرا

04.

موضوع مقاله: مروری بر تعاریف و کاربردهای بازاریابی حسی

مجله یا محل ارائه: کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران

05.

موضوع مقاله: بررسی تاثیر گالری تصاویر بر اعتماد در خریدهای آنلاین

مجله یا محل ارائه: کنگره بین­المللی جامع مدیریت ایران، تهران

آماده اید؟ کسب و کار خود را کلید بزنید

ما در اینجا هستیم تا پروژه جدید شما را شروع کنیم و به زودی آن را تمام کنیم